การตรวจเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริษัท พร้อมคณะ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ ศ.พญ.สว่างใจ พึ่งพั...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 1/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย มารับบริการที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ...

วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปรา...

Safety บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีใ...

ร่วมประเพณีสงกรานต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย (โรงงานสำโรง) จัดกิจกรรม ประเพณีปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พร้อม...

"สุขสราญ สงกรานต์ บ้านเฮา"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานสืบสานประเพณีไทย อันดีงามต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้ชื่อ "สุขสราญ สงกรานต์ บ้านเฮา" ในบรรยากาศอบอุ่น เชิญชวนแต่งกายแสดงวิถีความเป็นไทย ในแบบครอบครัวสำโรงการแพทย...

ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดหน่วยรถพยาบาลพร้อมทีมพยาบาลฉุกเฉิน เข้าร่วมในโครงการ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เดโช ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โรงพยาบาลแพทย์สำโรงการแพทย์ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ ...

"การผ่าตัดส่องกล้องเข่าเพื่อรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "การผ่าตัดส่องกล้องเข่าเพื่อรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด" โดย นายแพทย์สมชาติ นันทศิลปช...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมาย บริษัท เอช โปร(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยนำคณะผู้ศ...

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) มอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดปุณห...

"Tirathai Sustainability Week" บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงานสัปดาห์แห่งความยั่งยืน "Tirathai Sustainability Week" ครั้งที่ 6 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาช...

เข้าร่วม "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ประจำปี 2561"

ดร.อรชร ไกรจักร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 13 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการส...

"วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" รุ่นที่ 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ "วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" ให้กับพนักงาน และผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธ...

รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2561

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) รับ “รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2561” ซึ่งจัดโดยสถาบันป๋วย อึ๊งภากร...

หน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จัดกิจกรรม หน...

ร่วมงานราตรี น้ำเงิน-เหลือง ครั้งที่ 85 โรงเรียนวัดด่านสำโรง

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดด่านสำโรง มอบหมายให้ คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ รับมอบโล...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพดวงตา ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาโรคทางตาพร้อมด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่ว...

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศึกษาดูงาน "Cognitive Rehabilitation"

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ให้กับ คณะแพทย์และนักกิจกรรมบำบัด จากกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโ...