ขนมอาลัวสร้างอาชีพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร จัดหลักสูตรทำขนมอาลัวสร้างอาชีพ ได้รับเกียรติจากคุณมัญชุพัฒน์ กองวัด (คุณนิ) Sales Training Manager บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด...

งานมุทิตาจิต นักศึกษาทุน PN รุ่นที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 พนักงานผู้ช่วย(NA)ของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ที่ได้รับทุนคัดเลือกให้ศึกษาจากผู้บริหาร จนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN) รุ่นที่ 3 จำนวน 10 คน ได้มอบพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิตแด่ ...

เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาส "ปีใหม่ 2561"

คุณเกตุธริน ไชยศรี ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื่องในโอกาส "ปีใหม่ 2561" ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ทุพพล...

แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) ทุน รุ่นที่ 3

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมเพื่อนพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) ทุน รุ่นที่ 3 ของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื่องใ...

โครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหิน"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จัดโครงการ "ตรวจคัดกรองต้อหิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บริการตรวจคัดก...

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลทุน รุ่นที่ 3

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร คุณลัดดา แดงสุธา ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมคณะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (PN) ทุน รุ่นที่ ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ คุณสุกัญญา ไลยยางกูร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ และบ...

"ประกันสังคม สิทธิ ที่ต้องรู้" รุ่นที่ 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประกันสังคม สิทธิ ที่ต้องรู้" จากคุณสุจิตรา บุญชู ผู้ชำนาญการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรว...

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมด้วยธรรมาภิบาล

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาจากธนาคารออมสิน ได้ส่ง บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) เข้าคัดเลือกในโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมด้วยธรรม...

ตลาดนัดพนักงาน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรม "ตลาดนัดพนักงาน" เพื่อให้พนักงานหรือบุคคลทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้า จากการตั้งร้านของเพื่อนพนักงาน สหกรณ์บริการฯ และร้านค้าชื่อดัง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร เพื...

Service Design สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Service Design สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อทำให้เกิดโอกาสพัฒนาในการทบทวน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้วิธีก...

อบรมครรภ์คุณภาพ "เรียนรู้เพื่อลูกรัก"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท บีกิน มีกิน จำกัด (D-nee) จัดอบรมครรภ์คุณภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่คุณแม่ ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของคุณแม่ และลูกน้อย การดูแลสุขภาพคุณแม่ขณะตั้ง...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน 3/2560

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน จึงได้พัฒนาให้กับพนักงานทั้งองค์กร โดยจัดให้พนักงานทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 15 (3/60) วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยก...

"วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ “วิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจิต” ให้กับพนักงาน และผู้รับบริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...

กิจกรรมโรดโชว์ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริส ...

มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานกีฬา ชอป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27

คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานกีฬา ชอป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ของชมรมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีคุณภัทรภร เอกปกรณ์ เลขานุการ ประธ...

ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในก...

กิจกรรม Healthy Day บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานสำโรง) จัดกิจกรรม Healthy Day เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ...

บริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บ...

ทำบุญกฐินวัดบุญญาราม(สุมทุม)

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นำโดย นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และเพื่อนพนักงาน เป็นตัวแทนชาวสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามั...