โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศึกษาดูงาน "Cognitive Rehabilitation"

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ให้กับ คณะแพทย์และนักกิจกรรมบำบัด จากกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโ...

"ตลาดนัดวิชาการ" รร.พร้านีลวัชระ สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนพร้านีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ในกิจกรรม "ตลาดนัดวิชาการ" ในการนี้ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คุณวรพงษ์ หาญเขตต...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง” จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักด...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 37ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) โรงพยาบาลได้จัดพิธีมุทิตาจิต (รำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง) ท่านอาจารย์ประภา วงศ์แพทย์ พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน 30,25,20,15,...

โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขใจกายแข็งแรง" ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการวัดความดันโลหิตพร้อมให้คำแนะนำ ให้กับผู้สูงอายุ จากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางเมือง ในโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขใจกายแ...

เปิดตัวเครื่องหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) และกรรมการบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ต้อนรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริษัทผู้นำเข้...

มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน 7 แห่ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีตรงกับวันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงจัดโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา ให้กับสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน 1.โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 2.โรงเรี...

ครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยแพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย มารับบริการที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ...

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันแรลลี่นักข่าวเพื่อการกุศล

คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันแรลลี่นักข่าวเพื่อการกุศล "PRESS RALLY...

กิจกรรมโรดโชว์ "เบาหวาน ภัยเงียบ"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "เบาหวาน ภัยเงียบ" โดย นายแพทย์พลเทพ สุนทโร หัวหน้าจักษุแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสำ...

ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ และดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระ...

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

วันที่ 22 มกราคม 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีตรงกับวันคล้ายวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงจัดโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาบุตรพนักงาน จำนวน 177 ทุน จำนวนพ...

ครบรอบ 81 ปี วันคล้ายวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 81 ปี ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ...

มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้ มูลนิธิสำโรงรวมใจ

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด) มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ในโครงการ "สูงวัย ไม่ล้ม" จำนวน 145,078.07 บาท...

ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 3/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 2/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

ผู้บริหารพบพนักงาน รุ่น 1/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรร...

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆ ผู้ใช้บริการคลินิกเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นเย...

สนันสนุนของขวัญวันเด็ก โรงเรียนนายเรือ

คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนนายเรือ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเย...