เสบียงยา

หากเราไม่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพกาย-ใจ ตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งเรื่องอารมณ์…อาหารที่ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่…การออกกำลังกายเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนจวบจนวัยชรา…โรคเรื้อรังต่างๆก็จะเริ่มปรากฏมากขึ้น ...

"ค่าน้ำนม..การใช้ยาในมารดาที่ให้นมลูก"

ดวงใจของแม่คือลูก ทุกสิ่งที่จะส่งมอบให้ลูก..แม่ย่อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด น้ำนมแม่ที่จะป้อนให้ลูกดื่มกินเพื่อหล่อเลี้ยงให้เติบใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ ต้องปลอดภัยสำหรับลูกเสมอ ...

ยาแปลงรูป

ทำไมยาในโลกนี้ต้องมีหลากหลายรูปแบบหนอ ใครช่วยบอกฉันที มีข้อฉงนสงสัยมากมายเกิดขึ้นเวลาที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ยา หนึ่งในความสงสัยนั้นคือ ทำไมคนหนึ่งกินยา แต่อีกคนหนึ่งกลับต้องฉีดยา ทำไมยาต้อ...

เก๊าต์…กับยารักษา

เกาต์ (gouty Arthritis) เป็นโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคข้ออักเสบ แต่เกิดจากการเผาผลาญ สารพิวรีน ( purine ) ผิดปกติในร่างกาย เกิดสารพวกกรดยูริก ( uric acid ) หรือเกลือโมโนโซเดียมยูเรตสูงในเลือด ...

ปากไม่ดี…มียาช่วย

ชีวิตคนเราเจริญได้เพราะอาศัย "ปาก" มาโดยตลอด เพราะปากเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำที่หล่อเลี้ยงจนเติบใหญ่หรืออ้วนเกินสมบูรณ์ เป็นที่สร้างวจีกรรมนำให้รุ่งเรืองก้าวหน้าหรือตกต่ำ ปาก ( และฟัน ) จึงรับบทหน...

จมูก...ยาที่ใช้

ด้วยกายวิภาคของจมูกที่เป็นโพรง มีช่องทางต่อเชื่อมกับอวัยวะข้างเคียง เช่น ตา หู คอ ทำให้โอกาสเชื้อแพร่กระจายเข้าถึงกันได้ ดังนั้นยาที่ใช้จึงต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงบริเวณที่มีรอยโรคหรืออาการผิด...

ยาสำหรับหู

โรคหรือความผิดปกติทางหูเกิดจากหลายสาเหตุที่ทำให้ยาเข้ามามีบทบาทในการรักษา เช่น 1.เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา  ไวรัส ทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนอง ปวด บวมแดง บางรายอาจแก้วหูทะลุ พิการ การใช้...

ศีรษะ...กับยา

โรคหรือความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับศีรษะเกิดขึ้นทั้งอวัยวะองค์ประกอบภายใน เช่น สมอง ระบบประสาทและเยื่อหุ้มสมอง น้ำในสมอง ฯลฯ หรือองค์ประกอบภายนอก เช่น หนังศีรษะ เส้นผม เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะอง...

นัยน์ตากับยาที่ใช้

ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตของคนเราสะดวกและง่ายขึ้น เราจึงควรถนอมให้สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดชีวิต โดยเฉพาะเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตา ก็ควรดูแลรักษาตามสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างถู...

ความเชื่อผิดๆ...เกี่ยวกับการใช้ยา

ความเชื่อผิดๆ...เกี่ยวกับการใช้ยา บางเรื่องเกี่ยวกับการรักษา หรือการใช้ยาที่เล่าต่อกันมาและเป็นที่เชื่อถือกันอยู่จำนวนไม่น้อย บางเรื่องก็เป็นเรื่องจริง บางเรื่องก็ไม่จริง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นจริงบางส่วน ...

ยารักษา...โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด การตรวจวัดความดันโลหิตจะได้ผลออกมา 2 ตัวเลขด้วยกัน เช่น 120/80 mmHg ...

ยาปฏิชีวนะคืออะไร

ยาปฏิชีวนะ หมายถึงยาที่ใช้ฆ่าหรือชลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย มีหลายกลุ่ม ได้แก่ ...

"เป็นโรคอย่างนี้...ต้องพกบัตรด้วยหรือนี่"

ว่ากันว่า...ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน...แต่ชาวบ้านที่ไร้บัตรประชาชน..ก็กลายเป็นคนไร้สัญชาติ...ขาดสิทธิ์ มีบัตรหนัง บัตรเพลง...แต่ไม่มีบัตรเบ่ง...ก็เจ๋งไม่ได้ มีบัตรคนไข้...แต่ไม่ใช่บัตรทอง...ก็ต้องสำรอง...

สำคัญที่ "ยา"

เมื่อเกิดภาวะความเจ็บป่วย แต่ละคนมีวิธีบรรเทาหรือรักษาความเจ็บป่วยแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเยียวยา บรรเทาหรือรักษาภาวะดังกล่าวที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือ "ยา" ...

ยาต้านไวรัสเอดส์

เอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งมีผลในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เสียไป ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น ปอดบวม วัณโรค เชื้อรา และโรคมะเร็งได้ง่าย ผู้ป...

เอายาที่บ้านไปด้วย

"หากพี่ไปดู…ให้หนูไปด้วยๆ" ….ทำนองเพลงนี้ต่างคุ้นหูกันดี….เพราะเสียงออดอ้อนวอนให้หลายๆท่านใจอ่อน…ไม่อาจเมินเฉยที่จะไม่พาน้องนางไปด้วยทุกครั้ง ...

หอบหืด...กับยาที่ใช้

โรคหืด เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม เกิดจากหลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ ( Bronchial hyper-responsiveness) ...

ยาเบาหวาน

เบาหวานเป็นกลุ่มอาการของโรคที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น (ค่าปกติหลังอดอาหาร คือ 70-99 mg/dL) ...

ACEIs / ARBs กับการป้องกันภาวะ “ ไตเสื่อม “

ภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานาน คือ ภาวะไตเสื่อม ซึ่งหากไม่ได้รับการป้องกันหรือรักษาแต่เนิ่นๆ อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเริ้อรัง ...

ยาครัวเรือน

การเก็บยาครัวเรือน ทั้งยาโรคเรื้อรังและยาสามัญประจำบ้านอย่างเหมาะสม มีการตรวจอายุยา-สภาพยา ให้พร้อมใช้สร้างความปลอดภัยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ...